Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-289/12

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Obvestilo o seji Nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., se je dne 26.3.2012 sestal na drugi letošnji seji.

Nadzorni svet je podal soglasje k sklenitvi Vpisne pogodbe, Delničarskega sporazuma in Pogodbe o ustanovitvi prodajne opcije med Mednarodno finančno korporacijo (IFC), Zavarovalnico Triglav, d.d., in družbo Triglav INT, d.d. Uprava je tako pridobila soglasje Nadzornega sveta za nadaljevanje postopkov v zvezi z vstopom strateškega partnerja v lastniško strukturo holdinške družbe Triglav INT, d.d.

Člani Nadzornega sveta so se danes seznanili tudi z odstopno izjavo člana uprave Igorja Stebernaka ter dali soglasje k prenehanju mandata in prekinitvi delovnega razmerja. Mandat člana uprave mu preneha najkasneje z dnem 30. 6. 2012.

Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 26. 3. 2012 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 26.03.2012