Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-652/12

NOVA KBM, d.d., Maribor

Skrbni pregled poslovanja Skupine Nove KBM

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Varšavske borze in veljavne zakonodaje uprava družbe Nove KBM d.d. Maribor objavlja naslednji javni poziv.

Skupščina Nove KBM d.d. je dne 8.6.2012 sprejela sklep, da morajo organi banke nemudoma pričeti izvajati akvitnosti za dokapitalizacijo banke za dosego Core Tier 1 kapitalske ustreznosti v višini 9,00%. V okviru teh aktivnosti se mora izvesti skrbni pregled poslovanja Nove KBM d.d. in njenih odvisnih družb s strani mednarodno izbranega izvajalca. Skrbni pregled mora biti izveden v skladu z mednarodnimi standardi in najkasneje do konca julija 2012. Na podlagi sklepa skupščine uprava Nove KBM d.d. poziva zainteresirane izvajalce (v nadaljevanju: zaniteresirani ponudnik), da na spodaj naveden naslov posredujejo ponudbe za izvedbo skrbnega pregleda poslovanja Nove KBM d.d. in njenih odvisnih družb (družbe, ki so kot odvisne opredeljene v letnem poročilu za poslovno leto 2011) v roku 7 dni od objave tega poziva (t.j. do vključno 21.6.2012) skupaj s predlogom pogodbe. Skrbni pregled lahko izvajajo samo izvajalci, ki imajo večletne izkušnje pri izvajanju skrbnih pregledov poslovanja finančnih skupin ali v Sloveniji ali v tujini in so v zadnjih dveh letih opravili najmanj en skrbni pregled poslovanja skupine družb z vključenimi bankami s sedežem v različnih državah najmanj primerljive velikosti kot je Skupina Nove KBM. Zainteresirani ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi stroške skrbnega pregleda odvisnih družb v tujini. Ponudba mora obsegati tudi t.i. pravni skrbni pregled v skladu z mednarodnimi standardi. V primeru uporabe storitev podizvajalcev, mora ponudba obsegati tudi ta strošek in mora temeljiti na all-in principu (plačilo izvajalcu, plačilo morebitnim podizvajalcem, potni in drugi stroški, morebitne takse ipd.). V kolikor bo zainteresirani ponudnik koristil storitve podizvajalcev, so ti lahko z ustreznimi kvalifikacijami in izkušnjami z izvajanjem podobnih skrbnih pregledov. Zainteresirane ponudnike prosimo, da posredujejo ponudbo tako za primer klasične podatkovne sobe kot tudi za primer obstoja virtualne podatkovne sobe. Listine, dokumenti in drugi podatki bodo v slovenskem, angleškem, nemškem, hrvaškem in srbskem jeziku, zajemali pa bodo podatke za zadnja tri polna poslovna leta (torej 2009, 2010 in 2011, ter podatke na dan 30.6.2012). Naročnik skrbnega pregleda ne krije stroškov morebitnih prevodov, niti jih ni dolžan zagotoviti.

 

Naslov za pošiljanje ponudb:

Nova KBM d.d.

Tajništvo banke - za skrbni pregled

Ulica Vita Kraigherja 4

2505 Maribor

 

 

Sporočilo bo objavljeno na spletni strani banke (www.nkbm.si) od 14.06.2012 naprej.

 

 

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 14.06.2012