Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-160/12

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Dopis AUKN z 12.6.2012 v zvezi z dopolnitvijo dnevnega reda 22. skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Telekom Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, objavlja, da je družba dne 13. 6. 2012 prejela dopis Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije v zvezi z dopolnitvijo dnevnega reda skupščine družbe dne  12. 6. 2012. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije umika dodatno točko dnevnega reda, ki jo je predlagala dne  25. 5. 2012.

Besedilo dopisa Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 6. 2012 je v pripetem dokumentu.

Družba bo o umiku dodatne točke dnevnega reda seznanila predsednika skupščine ter odločanje o umiku prepustila sami skupščini oziroma predsedniku skupščine.

Dopis AUKN z dne 12. 6. 2012 je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

 Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si še najmanj pet let od datuma objave.

 

 

Uprava družbe
Datum: 14.06.2012
Pripeti dokumenti:  Dopis AUKN