Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-648/12

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o s seje Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., 13. junija 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Člani nadzornega sveta Telekoma Slovenije so na redni seji obravnavali predvsem tekoče posle iz njihove pristojnosti. Potrjen je posodobljen strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2012 – 2016. Skupina načrtuje zavzeti vodilno mesto tudi v panogah informatike in medijev.

Nadzorni svet je potrdil posodobljen strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2012 – 2016. Do sedaj veljavni dokument, ki je bil sprejet aprila 2011, je nadgrajen predvsem s spoznanji, ugotovitvami in spremembami, ki so se v zadnjem poslovnem letu zgodile na trgu kot posledica gospodarske in finančne krize ter posledično spremenjenih uporabniških navad. Telekom Slovenije bo tudi v prihodnje usmerjen v zagotavljanje celovitih, zanesljivih, najsodobnejših komunikacij in multimedijskih storitev svojim uporabnikom, s čemer načrtuje ohranitev vodilnega mesta v panogi telekomunikacij, cilj skupine pa še naprej ostaja postati vodilni tudi v panogah informatike in medijev, kjer bodo tudi iskali nove vire prihodkov

Ključne poudarke strateškega načrta Skupine Telekom Slovenije bo uprava v kratkem predstavila vsem javnostim.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si še najmanj pet let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Datum: 14.06.2012