Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-684/12

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Pridobitev poslovnih deležev družbe Investicijsko podjetje, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d. Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi izpolnitve odložnih pogojev opredeljenih s Pogodbo o odsvojitvi in prenosu poslovnih deležev družbe Investicijsko podjetje, Trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o. (prej Sava IP, d.o.o.), ki jo je Zavarovalnica Triglav, d.d. sklenila z družbo Sava, d.d. kot odsvojiteljem, je Zavarovalnica Triglav, d.d. proti plačilu kupnine v višini 14,8 mio EUR dne 22. 6. 2012 postala imetnica poslovnih deležev družbe Investicijsko podjetje, Trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o., ki predstavljata 100% osnovnega kapitala omenjene družbe.

Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d. d., www.triglav.eu, od 22. 6. 2012 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d. d.
Datum: 22.06.2012