Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-691/12

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Zavajajoče objave v medijih glede sodbe v gospodarskem sporu tožeče stranke SKY NET d.o.o. zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d. (prej Mobitel, d.d.)

 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana je javnost dne 20.6.2012 obvestil, da je od Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 19.6.2012 prejel delno in vmesno sodbo, opr. št. VIII Pg 890/2007, izdano dne 19.4.2012 v gospodarskem sporu tožeče stranke SKY NET d.o.o. zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d. (prej Mobitel, d.d.), zaradi plačila po modificiranem zahtevku 25.959.896,34 EUR s pripadki.

Ker se v medijih napačno povzema nepravnomočno sodbo, in sicer, da bo moral Telekom Slovenije Sky netu plačati 16,5 milijona evrov za odškodnino za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, Telekom Slovenije, d.d. javnost obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani s predmetno sodbo razsodilo, da se del tožbenega zahtevka tožeče stranke za plačilo zneska 9.363.951,25 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi zavrne, medtem, ko je za ostali del tožbenega zahtevka tožeče stranke za plačilo zneska 16.595.944,09 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi razsodilo, da je zahtevek po podlagi utemeljen. Navedeno zgolj pomeni, da je sodišče glede dela zahtevka odločilo, da zanj obstaja pravni temelj, medtem, ko se v višino zahtevka ni spuščalo, niti o njem ni odločalo. O le-tem bo sodišče odločalo šele po morebitni pravnomočnosti navedene sodbe. Delna in vmesna sodba sodišča še ni pravnomočna, Telekom Slovenije, d.d. pa se bo zoper navedeno sodbo pritožil.

 Glede na navedeno Telekom Slovenije, d.d. ostro zavrača zavajajoče objave, ki so se v medijih pojavile v zvezi s predmetno sodbo, o svojih nadaljnjih postopkih v tej zadevi pa bo delničarje in javnost sproti obveščal.

 Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 26.06.2012