Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-818/12

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 22. 5. 2012 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 30. 7. 2012 do vključno 3. 8. 2012 na Ljubljanski borzi odkupila 12.053 lastnih delnic v skupni vrednosti 505.417 EUR. Posrednika pri nakupih sta bila Perspektiva d. d. in NLB d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 2.133.930, kar je predstavljalo 6,024 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 2.145.983, kar predstavlja 6,058 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 6. 8. 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 06.08.2012