Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-846/12

SAVA RE d. d., Ljubljana

Izjava Pozavarovalnice Sava v zvezi z objavo v časopisu Finance

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, objavlja izjavo za javnost:

 

V povezavi s člankom v časopisu Finance z naslovom »Bo Sava Re zbrala dovolj denarja za Zavarovalnico Maribor?«, objavljenim dne 10.8.2012, delničarje in javnost obveščamo, da  Pozavarovalnica Sava, d.d. ostaja na nakupni strani in je zainteresirana za povečanje lastniškega deleža v Zavarovalnici Maribor. S strani Nove kreditne banke Maribor d.d. nismo prejeli povabila za posredovanje našega interesa v zvezi z morebitnim nakupom. Zaradi navedenega Pozavarovalnica Sava, d.d. tudi ni izvedla vrednotenja Zavarovalnice Maribor d.d. za ta namen. O vseh morebitnih aktivnostih, povezanih z nakupom Zavarovalnice Maribor bo družba delničarje in zainteresirano javnost obveščala v skladu z načeli enakomernega obveščanja in s predpisanimi omejitvami, ki veljajo za javne delniške družbe.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 10. avgusta 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Uprava Pozavarovalnice Sava d.d.
Datum: 10.08.2012