Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-931/12

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Obvestilo o seji Nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
 

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., se je dne 11. 9. 2012 sestal na deveti letošnji seji.

Zavarovalnica Triglav, d.d., kot odgovoren lastnik Abanke Vipa, d.d., podpira njeno dokapitalizacijo pod določenimi pogoji. V primeru, da ti ne bodo izpolnjeni, bo Zavarovalnica Triglav, d.d., Abanki Vipa, d.d., zagotovila potrebna sredstva z odkupom njenih novoizdanih podrejenih dolžniških instrumentov v višini do 25 milijonov evrov.

Zavarovanca kot odgovoren lastnik podpira nadaljnji razvoj Abanke Vipa, d.d., zato je Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., soglašal s sodelovanjem v drugem krogu postopka dokapitalizacije Abanke Vipa, d.d. in sicer v višini relativnega deleža 25,61 odstotka oz. v višini največ 1.829.285 delnic po ceni 7,00 evrov za delnico, kar skupaj znaša največ 12.804.995,00 evra. Sodelovanje v drugem krogu je bilo sprejeto pod odložnimi pogoji, in sicer če:

  • bo delež glasovalnih pravic iz delnic Abanke Vipa, d.d., ki ga bo imela Zavarovalnica Triglav, d.d.,  po zaključenem vpisu in vplačilu vseh novih delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala Abanke Vipa, d.d., na podlagi sklepa skupščine delničarjev z dne, 30. 5. 2012, znašal več kot 25 odstotkov vseh glasovalnih pravic iz delnic Abanke Vipa, d.d., in
  • bo skupen delež glasovalnih pravic iz delnic Abanke Vipa, d.d., ki ga bodo imele družbe: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenijales, d.d., HIT, d.d., Telekom, d.d., in SOD, d.d., po zaključenem vpisu in vplačilu vseh novih delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala Abanke Vipa, d.d., na podlagi sklepa skupščine delničarjev z dne, 30. 5. 2012, znašal manj kot tretjino vseh glasovalnih pravic iz delnic Abanke Vipa, d.d., in
  • bo v postopku povečanja osnovnega kapitala Abanke Vipa, d.d. na podlagi sklepa skupščine delničarjev z dne, 30. 5. 2012, vpisanih in vplačanih vseh 7.142.858 novih delnic Abanke Vipa, d.d.

V primeru, da iz kateregakoli razloga dokapitalizacija ne bi uspela, bo Zavarovalnica Triglav, d.d., ravnala kot odgovoren lastnik. Zato je Nadzorni svet sprejel dodatne sklepe, ki zavarovalnici omogočajo, da Abanki Vipa, d.d., zagotovil potrebna sredstva. In sicer bo  lahko z namenom zagotovitve kapitalske trdnosti Abanke Vipa, d.d., odkupila novoizdane podrejene dolžniške instrumente le-te v višini do 25 milijonov evrov. To bo storila pod odložnimi pogoji, ki bodo zagotovili vračilo vloženih sredstev ob uspešno izvedeni naslednji dokapitalizaciji Abanke Vipa, d.d.


Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 12. 9. 2012 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

 

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 12.09.2012