Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-15/13

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA (v nadaljevanju: izdajatelj), na podlagi 3. odstavka 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 106/2007 s spremembami in dopolnitvami) ter 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je dne 15.2.2013 prejela obvestilo družbe Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Ljubljana ter dne 18.2.2013 obvestilo družbe Alea d.o.o., Celje o spremembi pomembnih deležev delnic izdajatelja z oznako ZDDG (v nadaljevanju: delnice ZDDG).

Družba Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. je izdajatelja obvestila, da je dne 14.2.2013 odsvojila 53.040 delnic ZDDG.  Pred odsvojitvijo je bila družba imetnica 53.040 delnic ZDDG, kar predstavlja 7,6587% glasovalnih pravic iz delnic ZDDG, po odsvojitvi pa družba nima v lasti nobene delnice ZDDG.

Družba Alea d.o.o., Celje je izdajatelja obvestila, da je dne 14.2.2013 pridobila 53.040 delnic ZDDG.  Pred pridobitvijo je družba Alea d.o.o. imela v lasti 173.102 delnic ZDDG (24,9952% glasovalnih pravic), po pridobitvi pa ima družba Alea d.o.o., Celje v lasti 226.142 delnic ZDDG, kar predstavlja 32,6539% glasovalnih pravic iz delnic ZDDG.

To obvestilo bo od 18.2.2013 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe, www.terme-dobrna.si

Uprava
Datum: 18.02.2013