Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-75/13

SAVA, d.d., Kranj

Sklepi 19. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d, Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava, d. d., objavlja sklepe 19. redne skupščine. Sklepi so objavljeni v pripetem dokumentu. 

 

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe www.sava.si in sicer od dneva objave, to je od 30.4.2013 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje
Datum: 30.04.2013