Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-532/13

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo v petek, dne 21.06.2013 ob 10. uri, na sedežu družbe KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.


 

Uprava
Datum: 16.05.2013