Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-23/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA objavlja naslednje obvestilo o spremembi pomembnih deležev delnic izdajatelja z oznako ZDDG:

Družba G skupina d.d. - v stečaju je izdajatelja dne 15.3.2016 obvestila o odsvojitvi 120.563 delnic z oznako ZDDG. S tem družba G skupina d.d. nima več delnic družbe Terme Dobrna d.d.

Družba Sanatus d.o.o. je izdajatelja dne 16.3.2016 obvestila o pridobitvi 118.771 delnic z oznako ZDDG, ki je bila izvedena dne 9.3.2016. S pridobitvijo je družba Sanatus d.o.o. povečala delež delnic z glasovalno pravico iz 17,15% na 33,33%.

To obvestilo bo od 16.3.2016 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si (v rubriki Za vlagatelje).

 

 

Uprava
Datum: 16.03.2016