Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-251/16

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Praktični napotki za kakovostna pojasnila

Ljubljana, 1. december 2016 – Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije predstavljata prenovljene Praktične napotke za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju. Novost v prenovljenem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb (Kodeks) je zunanja presoja ustreznosti izjave o upravljanju vsaj enkrat na tri leta.

Namen praktičnih napotkov je družbam predstaviti sistematičen pristop k oblikovanju izjave o upravljanju družbe, ki  presega mehanično »ex-post« (naknadno) presojo prakse upravljanja družbe. Tak postopek temelji zgolj na utemeljevanju odstopanj od kodeksa. Dobro upravljanje družbe pa zagotavlja »ex-ante« (predhodna) presoja uprave in nadzornega sveta, katerim priporočilom kodeksa želi družba slediti in katere alternativne prakse upravljanja utemeljeno omogočajo posebnosti upravljanja družbe.

Praktični napotki vsebujejo novosti glede izjave o upravljanju po novem Kodeksu in opisujejo 6 korakov kako naj bi potekal proces oblikovanja izjave o upravljanju, kdo se o tem odloča in kako. V njih so predstavljene različne vrste pojasnil odstopanj od Kodeksa glede na njihovo kakovost.

Nov Kodeks s priporočilom 5.7 uvaja pomembno novost zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju, ki predstavlja dodatni mehanizem nadzora nad skladnostjo s Kodeksom, ki se izvaja za posamezno družbo.

Povezane vsebine:

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Združenje nadzornikov Slovenije
Datum: 01.12.2016