Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-17/17

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Sprememba deleža člana uprave v kapitalu izdajatelja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Tomaž Seljak, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije, d.d., je 14. 11. 2016 prodal 4 delnice družbe z oznako TLSG. Vrednost sklenjenega posla, po katerem Tomaž Seljak nima več delnic Telekoma Slovenije, d.d., je bila 286,80 EUR.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 10.01.2017