Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-68/17

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

V postavitev regijske platforme za alternativne naložbe skupaj s partnerjem KGAL Group

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., je dne 2. 2. 2017 z družbo KGAL Beteiligungsverwaltungs GmbH (v nadaljevanju KGAL Group) podpisala pogodbo o ustanovitvi družbe TRIGAL, d.o.o., Ljubljana. Novoustanovljena družba bo ob ustanovitvi razpolagala s kapitalom v višini enega milijona evrov, pri čemer bo s strani Zavarovalnice Triglav, d.d., vplačan ustanovni vložek v višini 499 tisoč evrov.

Zavarovalnica Triglav, d.d., z ustanovitvijo nove družbe začenja projekt postavitve regijske platforme, namenjene alternativnim naložbam. Namen platforme je zbiranje sredstev s strani institucionalnih investitorjev in njihovo vlaganje v različne tipe naložb kot so nepremičnine, infrastrukturni projekti in druge alternativne naložbe, in sicer predvsem v regiji Adria.

Projekt se izvaja skupaj z ugledno nemško skupino KGAL Group, ki je Zavarovalnico Triglav, d.d., izbrala za partnerja za svoj vstop v regijo Adria. Skupina KGAL Group je specializiran upravljalec naložb, s sredstvi v upravljanju v višini približno 22 milijard evrov, ki na nemškem in ostalih evropskih trgih ponuja storitve zavarovalnicam, pokojninskim skladom in institucionalnim investitorjem. Investitorjem nudi dolgoročno konsistentno naložbeno politiko s poudarkom na kakovosti storitev, o čemer priča tudi njihovo dosedanje poslovanje. Strateško partnerstvo s KGAL Group je del najavljene prakse Skupine, da se povezuje s podjetji, ki lahko s svojimi specifičnimi znanji in izkušnjami uspešno dopolnjujejo njen poslovni model. 

Novoustanovljena družba bo izvajala svetovalne in operativne storitve za svoje investitorje in organizirala njihova vlaganja v sklade različnih upravljalcev. Postavitev regijske platforme za alternativne naložbe je del strateške usmeritve Skupine Triglav do leta 2020, da dodatno okrepi dejavnost upravljanja premoženja kot drugega stebra svojega poslovanja v regiji Adria.

 

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 2. 2. 2017  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 02.02.2017