Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-4/17

PETROL, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2016

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 10 let od datuma objave.

Na podlagi odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 0600-8/2017-1 z dne 26.1.2017, družba Petrol d.d., Ljubljana ponovno objavlja Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2016, dopolnjeno s podpisano izjavo članov poslovodstva.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 07.02.2017