Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-193/17

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 13. 3. 2017 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2017/10219 z dne 10. 3. 2017.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register z dnem 7. 3. 2017 vpiše Davor Ivan Gjivoje kot novi član nadzornega sveta Save Re, d.d.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 14. 3. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 14.03.2017