Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-44/17

INTEREUROPA, d.d., Koper

Revidirano letno poročilo za leto 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Intereuropa, Globalni logistični servis, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. je na svoji seji dne 20. 4. 2017 sprejel revidirano Letno poročilo koncerna Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja.    

Celotno letno poročilo koncerna Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2016 je od 20. 4. 2017 objavljeno na spletnih straneh družbe (www.intereuropa.si) in sicer za obdobje najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 20.04.2017