Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-356/17

PETROL, d.d., Ljubljana

Sestal se je nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana v novi sestavi

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 20. april 2017 – Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je danes prvič sestal v novi sestavi. Skladno z določili ZGD-1 so člani izvolili predsednico in namestnika predsednice nadzornega sveta.

Delničarji so na 27. skupščini družbe Petrol d.d., Ljubljana dne 10. aprila 2017 za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata 11. aprila 2017 izvolili Saša Bergerja, Nado Drobne Popovič, Iga Grudna, Sergeja Goriupa in Metoda Podkrižnika. Član nadzornega sveta Mladen Kaliterna, ki se mu mandat izteče 16. julija 2017, pa bo s tem dnem nadaljeval nov mandat. Poleg predstavnikov kapitala so v nadzornem svetu še trije predstavniki zaposlenih – Zoran Gračner, Alen Mihelčič in Robert Ravnikar. Njihov štiriletni mandat je pričel teči 22. februarja 2017.

Člani nadzornega sveta so za predsednico nadzornega sveta izvolili Nado Drobne Popovič, za namestnika predsednice pa Saša Bergerja. Prav tako so izbrali nove člane Revizijske komisije in Komisije za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave.

Nada Drobne Popovič
Predsednica nadzornega sveta
Datum: 20.04.2017