Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-804/17

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sporočilo s seje nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Na redni seji nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., dne 28.7.2017, so začele aktivno delovati vse komisije nadzornega sveta (revizijska, kadrovska, komisija za organizacijo in procese ter komisija za naložbe), ki so sprejele osnutek delovnega načrta. Uprava družbe je komisiji za organizacijo in procese predala tudi vse analize vezane na področje izvajalcev pristaniških storitev, ki bodo komisiji osnova za nadaljnje delo.

Informacija bo od 28.7.2017 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 28.07.2017