Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-806/17

PETROL, d.d., Ljubljana

Obvestilo o nameri odkupa dela obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana z zapadlostjo 24. junij 2019 (ISIN XS1028951777)

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Petrol d.d., Ljubljana, namerava v skladu s točko 6.6. prospekta obveznic, objavljenega na spletni strani Irske borze (www.ise.ie), na sekundarnem trgu predčasno odkupovati del izdaje obveznic z zapadlostjo 24. junij 2019 (ISIN: XS1028951777) po vsakokratnih tržnih pogojih.

Predčasno odkupljene obveznice z zapadlostjo 24. junij 2019 (ISIN: XS1028951777) se bodo v skladu s točko 6.7. prospekta obveznic umaknile, ko bo kumulativni znesek predčasnih odkupov dosegel 5% vsakokratne skupne nominalne vrednosti obveznic. Po izvedenem delnem umiku se bo skupna nominalna vrednost obveznic z zapadlostjo 24. junij 2019 (ISIN: XS1028951777) ustrezno znižala.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 31.07.2017