Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1196/17

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Politika zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., objavlja Politiko zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je v pripetem dokumentu.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d., (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 06.12.2017