Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-140/18

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Poročilo izrednega člana uprave Mercatorja za obdobje od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je danes, 5. 3. 2018, na spletni strani družbe objavila Poročilo o vseh poslih, sklenjenih z večinskim lastnikom družbo Agrokor, d. d., in z njo povezanimi družbami za obdobje od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018. Poročilo se nahaja na naslednji povezavi: https://www.mercatorgroup.si/assets/Uploads/Porocilo-o-vseh-poslih-sklenjenih-z-druzbo-Agrokor-d.d.-in-njimi-povezanimi-druzbami.pdf

Poročilo izrednega člana uprave je pripravljeno v skladu z Zakonom o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo.

Poročilo ugotavlja, da je Mercator v obdobju poročanja od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018 nadaljeval z načinom poslovanja z družbo Agrokor, d. d., in z njo povezanimi družbami, ki jasno sledi zakonskim določilom po Zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo.

Mercator je tudi v omenjenem obdobju sledil zavezam, ki izhajajo iz Pogodbe o izvedbi finančnega prestrukturiranja Mercatorja in Pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.

V poročanem obdobju gre izpostaviti, da je gospodarsko sodišče v Zagrebu, dne 15. 1. 2018, izdalo odločbo, s katero je Mercatorju priznalo vse prijavljene terjatve na dan 9. 4. 2017.

 

Poročilo izrednega člana Mercatorjeve uprave bo po Zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo objavljeno od 5. 3. 2018 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 05.03.2018