Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-177/18

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Sava Re kupila srbsko zavarovalnico Energoprojekt Garant a.d., Beograd

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:

Sava Re, d.d., stalno spremlja in išče priložnosti za rast, tudi s prevzemi. V lanskem letu se je na srbskem tržišču ponudila priložnost, ko je bil Energoprojekt Holding a.d., Beograd pripravljen prodati 92,94-odstotni lastniški delež zavarovalnice Energoprojekt Garant a.d., Beograd. Ta deluje vse od leta 1992, je med manjšimi na srbskem tržišču in je specializirana za gradbena in odgovornostna zavarovanja. Sava Re, d.d., je ocenila, da lahko s prevzemom družbe dodatno razprši zavarovalni portfelj v Srbiji v smeri premoženjskih zavarovanj (zunaj segmenta avtomobilskih zavarovanj).

Sava Re, d.d., je tako novembra lani z družbo Energoprojekt Holding a.d., Beograd podpisala kupoprodajno pogodbo pod odložnimi pogoji (pridobitev soglasij vseh regulatorjev) za nakup 92,94-odstotnega deleža zavarovalnice Energoprojekt Garant a.d., Beograd.

Sava Re, d.d., je dne 2. 3. 2018 pridobila soglasje Narodne banke Srbije in potrebna dovoljenja ostalih regulatorjev za nakup predmetnega deleža ciljne družbe. S tem so bili izpolnjeni odložni pogoji za nakup. Dne 9. 3. 2018 je bil na beograjski borzi prijavljen posel s svežnjem 146.155 delnic z oznako ENGR, kar predstavlja 92,84 odstotka v osnovnem kapitalu družbe Energoprojekt Garant a.d. Sava Re, d.d., bo uradno postala lastnik predmetnih delnic, ko bodo preknjižene na njen račun pri lokalni klirinško depotni družbi. Skladno s srbsko zakonodajo bo Sava Re, d.d., objavila namero za prevzem ciljne družbe.

Sava Re, d.d., namerava po nakupu večinskega deleža in izvedenih vseh nadaljnjih potrebnih korakih za pridobitev 100-odstotnega lastniškega deleža pripojiti prevzeto družbo obstoječi hčerinski družbi, srbski premoženjski zavarovalnici Sava neživotno osiguranje a.d.o., Beograd, po pripojitvi pa optimizirati kapital družbe.

Save Re, d.d., z nakupom deleža v srbski zavarovalnici uresničuje strateški cilj krepitve položaja na trgih, kjer je prisotna.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 9. marca 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 09.03.2018