Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-189/18

SAVA RE, d. d., Ljubljana

NLB Nov penziski fond AD Skopje postal del skupine Sava Re

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:

Sava Re, d.d., je pridobila soglasje makedonske agencije za nadzor kapitalskega pokojninskega zavarovanja (MAPAS) in potrebna dovoljenja ostalih pristojnih institucij za varstvo konkurence za nakup družbe NLB Nov penziski fond AD,  Skopje. S tem so bili izpolnjeni vsi odložni pogoji iz kupoprodajne pogodbe z dne 12. 12. 2017.

Dne 13. 3. 2018 je Sava Re, d.d., na makedonski borzi od NLB d.d. Ljubljana in NLB banke AD Skopje kupila 21.200 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 100 odstotkov osnovnega kapitala družbe NLB Nov penziski fond AD.

S to pridobitvijo je Sava Re, d.d., vstopila na trg pokojninskih zavarovanj tudi v Republiki Makedoniji ter uresničuje strategijo širitve odseka pokojninskih zavarovanj in krepitve položaja na območju Zahodnega Balkana.

Sodelovanje z NLB Skupino se bo nadaljevalo tudi v prihodnje, saj bo NLB Banka AD Skopje v svojih poslovalnicah še naprej ponujala storitve te pokojninske družbe.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 13. marca 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 13.03.2018