Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-165/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Pravila SI ENTER ter Pravilnika vezana na segment PROGRESS – začetek veljave in uporabe

Borza je dne 19. 6. 2018 sprejela:

  • nova Pravila SI ENTER,
  • nov Pravilnik za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS ter
  • Pravilnik o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS,

ter jih tega dne tudi objavila na spletnih straneh SI ENTER (http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=18291) in PROGRESS (https://progress.market/sl/rules ). Navedeni borzni splošni akti bodo stopili v veljavo in uporabo v skladu s prehodnimi določbami, to-je dne 20. 6. 2018.

Borza je nova Pravila SI ENTER ter nov Pravilnik za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS sprejela zaradi nekaterih manjših sprememb, med drugim zaradi preštevilčenja členov v Pravilih borze, zaradi ureditve prehodnih določb glede denarnih instrumentov, v Pravilih SI ENTER pa smo preoblikovali tudi obrazce, tako da so primerni za oba segmenta trga SI ENTER.  

Pravilnik o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS je borza sprejela prvič. Predmetni Pravilnik ureja obliko, vsebino in obseg Dokumenta o uvrstitvi,  katerega mora izdajatelj priložiti svoji zahtevi za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 19.06.2018