Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-630/18

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Povzetek vrednotenja družbe Cinkarne Celje, d.d.

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter določili Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR),

CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja Povzetek vrednotenja družbe Cinkarne Celje, d.d., ki ga je za potrebe nakupa lastnih delnic po naročilu družbe Cinkarne Celje, d.d., opravila družba KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. Vsebina je razvidna iz priloženega dokumenta.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

Uprava družbe

Cinkarna Celje, d.d.

Datum: 17.07.2018
Pripeti dokumenti:  Povzetek vrednotenja