Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-809/18

NLB, d. d., Ljubljana

SDH in NLB objavljata namero izvedbe javne ponudbe navadnih delnic NLB in njihovo uvrstitev v kotacijo na Ljubljanski borzi ter uvrstitev globalnih potrdil o lastništvu, ki predstavljajo navadne delnice NLB, na Londonsko borzo

Po objavi obvestila Družbe z dne 8. oktobra 2018 v zvezi z objavo registracijskega dokumenta, danes Republika Slovenija (»Delničar Prodajalec«), ki ga zastopa Slovenski državni holdinga d.d. (»SDH«) in NLB (skupaj z njenimi konsolidiranimi odvisnimi družbami, povezanimi družbami in skupnimi podvigi v času Uvrstitve (kot je ta pojem opredeljen v nadaljevanju), »NLB Skupina« in »Skupina«), objavljata namero izvedbe ponudbe javnosti vsaj 50 % obstoječih Delnic Družbe plus ene Delnice in največ 75 % obstoječih Delnic Družbe minus ene Delnice, ki jih ima trenutno v lasti Delničar Prodajalec v obliki (i) ponudbe institucionalnim vlagateljem Delnic, ki bodo uvrščene na Ljubljansko borzo (»LJSE«) ter GDR, ki predstavljajo delnice in bodo uvrščeni na Londonsko borzo (»LSE«) in (ii) javne ponudbe Delnic in GDR v Sloveniji (skupaj »Ponudba«).

 

Sporočilo bo od 15.10.2018 do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe www.nlb.si.

NLB d.d., Ljubljana
Odnosi z vlagatelji
Datum: 15.10.2018