Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-957/18

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Potrditev bonitetne ocene »A« tudi s strani bonitetne agencije A.M. Best

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija A.M. Best je Zavarovalnici Triglav, d. d., in Pozavarovalnici Triglav Re, d. d., ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a«. Bonitetni oceni za obe družbi imata stabilno srednjeročno napoved.

Po navedbah A.M. Best potrditev visoke ocene izraža dobro poslovanje Skupine Triglav, njeno zelo trdno kapitalsko ustreznost in ustrezno upravljanje s tveganji. Skupina je dobro kapitalizirana, z rezervacijami upravlja preudarno in ima dobro stopnjo finančne prožnosti. Njeno poslovanje v zadnjih letih je ocenjeno kot zelo dobro, pri čemer nanj še vedno vplivajo razmere nizkih obrestnih mer, stanje v segmentu življenjskih zavarovanj in močno konkurenčne, zahtevne razmere na trgih. Agencija poudarja prednosti vodilnega položaja Skupine Triglav na slovenskem trgu in v regiji. Navaja, da Skupina izven Slovenije izboljšuje poslovanje, predvsem preko krepitve njegovega obsega in aktivnega iskanja dodatnih prodajnih kanalov, ki so stroškovno učinkovitejši.

Bonitetna agencija A.M. Best je ob potrditvi visoke bonitetne ocene za hčerinsko družbo Pozavarovalnico Triglav Re poudarila njeno ključno vlogo kot pozavarovatelja vseh družb Skupine Triglav.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 3. 12. 2018 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 03.12.2018