Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-182/19

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Predhodne aktivnosti v zvezi z morebitno izdajo podrejene obveznice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav informativno obvešča, da preučuje možnost izdaje nove podrejene obveznice, s katero bi nadomestila obstoječo izdano podrejeno obveznico, ki bo zapadla leta 2020. Gre za del rednih aktivnosti upravljanja kapitala Skupine Triglav, s katerimi zavarovalnica zagotavlja optimalno kapitalsko strukturo in njegovo stroškovno učinkovitost.

Informacija ne predstavlja javne ponudbe obveznic v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov niti ne predstavlja nikakršne obveznosti zavarovalnice za izvedbo izdaje obveznic. O morebitni izdaji podrejene obveznice se bo odločila po preveritvi tržnih pogojev. V prilogi je priložena informacija o položaju in poslovanju Skupine v 2018.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 11. 4. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 11.04.2019