Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-192/19

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d., vložil pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je na podlagi mnenja Odvetniške Družbe Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., ki jo je skupščina Telekoma Slovenije, d.d., s sklepom z dne 7. 3. 2012 imenovala za posebnega zastopnika, vložil pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, izdano dne 4. 12. 2018 v gospodarskem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper tožene stranke Bojan Dremelj, Dušan Mitič, Filip Ogris Martič, Željko Puljić in Darja Senica, zaradi plačila 7.635.500,00 EUR s pripadki.Z navedeno sodbo je sodišče v ponovljenem postopku tožbeni zahtevek Telekoma Slovenije, d.d., v celoti zavrnilo.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 15.04.2019