Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-25/10

TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica

Sklic skupščine delničarjev

Uprava družbe Tovarna olja GEA d.d. Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3 Uradni list RS št. 65/09) in poglavja šestič Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. sklicuje 17. redno zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo v torek, 11. maja 2010 ob 13.00. uri  na sedežu družbe, Trg svobode 3, Slovenska Bistrica.

Sklic skupščine bo 08.04.2010 objavljen tudi v dnevniku Večer.

To gradivo bo 08.04.2010 objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe http://www.gea.si/ in bo tam dosegljivo najmanj pet let.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo udeležbe so v pripetih dokumentih.


 
Uprava Gea d.d.
Datum: 08.04.2010