Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-29/10

KB1909 SOCIETA' FINANZIARIA PER AZIONI - FINANČNA DELNIŠKA DRUŽBA, Gorica

Objava sklica skupščine

Skupščina delničarjev KB1909 Società finanziaria per azioni - Finančne delniške družbe bo v četrtek, 29. aprila 2010, ob 18.00 uri, in v drugem sklicu v petek, 7. maja 2010, ob 18.00 uri v Kulturnem domu v Gorici, ul. I. Brass 20 s sledečim dnevnim redom:
1. Bilanca z dne 31. decembra 2009; poročilo Upravnega odbora o poslovanju; poročilo Nadzornega odbora in revizorjevo poročilo; sklepi.
2. Pooblastila za nakup lastnih delnic in drugih pristojnosti s tem v zvezi; določitev pristojnosti in pooblastil; sklepi.
3. Imenovanje Upravnega odbora s predhodnim določilom števila upraviteljev, določitev letnega honorarja in sejnine.
4. Imenovanje Nadzornega sveta, imenovanje Predsednika slednjega in določitev letnega honorarja.
5. Podelitev mandata družbi za revidiranje letnega in kosolidiranega letnega poročila.
6. Razno. 
Na osnovi zakonskih določil in statuta, se bodo skupščine lahko udeležili imetniki rednih delnic, ki so zahtevali od banke, pri kateri so deponirane delnice izdajo ustreznega obvestila.

Sklic skupščine se skladno s statutom družbe objavi v dnevnem tisku, in sicer v dnevnikih “Il Piccolo” in “Primorski Dnevnik”, najmanj petnajst dni pred datumom, ki je bil določen za zasedanje.
 
Sporočilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.kb1909.it


Za Upravni odbor,
Predsednik Boris Peric
Datum: 12.04.2010