Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-19/12

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 15. 7. 2011 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 2. 3. 2012 do vključno 8. 3. 2012 na Ljubljanski borzi odkupila 12.965 lastnih delnic v skupni vrednosti 676.615 EUR. Posredniki pri  nakupih so bili Perspektiva d. d., NLB d. d., GBD Gorenjska borzno posredniška družba d. d. in Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 2.060.652, kar je predstavljalo 5,817 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 2.073.617, kar predstavlja 5,853 % vseh izdanih delnic.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 9. 3. 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 09.03.2012