Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-115/12

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Delnice Pozavarovalnica Sava, d. d., v ponedeljek 2. 4. 2012, v Prvi kotaciji Ljubljanske borze

Ljubljana, 30. marec 2012 – Na današnji novinarski konferenci je uprava Pozavarovalnice Sava skupaj z vodstvom Ljubljanske borze javnosti predstavila poslovanje in načrte Pozavarovalnice Sava ter pomen vstopa v Prvo kotacijo. Predsednik uprave Ljubljanske borze gospod Andrej Šketa je ob tej priložnosti predsedniku uprave Pozavarovalnice Sava gospodu Zvonku Ivanušiču izročil Listino o uvrstitvi v Prvo kotacijo in izrazil veselje, da se je družba Pozavarovalnica Sava pridružila elitni skupini borznih družb, ki se zavezuje k transparentnemu korporativnemu komuniciranja in upravljanju na najvišji in mednarodno primerljivi ravni.

Delnice Pozavarovalnice Sava so začele kotirati na Ljubljanski borzi 12. junija 2008. Trenutno je s 48,7 mio EUR 16. največja družba na borzi po tržni kapitalizaciji,  s 221.119 EUR povprečnega mesečnega prometa pa se uvršča na 13. mesto po deležu prometa z delnicami na borzi.

Sava Re je mednarodna skupina, ki združuje deset družb na področju pozavarovalne in zavarovalne dejavnosti. Pozavarovalnica Sava se je v zadnjih nekaj letih pomembneje preoblikovala in se iz pozavarovatelja razvila v regijsko prepoznavno zavarovalno skupino, ki iz naslova svoje zavarovalne dejavnosti zbere več kot polovico svojih prihodkov. V preteklem letu je družba zbrala 258,4 milijonov evrov kosmate konsolidirane premije, od tega 139,2 mio evrov zavarovalne in 119,3 mio evrov pozavarovalne premije. Čisti poslovni izid Skupine Sava Re znaša 4,1 mio evrov.

Usmeritev družbe je dobičkonosna rast, ki temelji tudi na ustrezni geografski razpršitvi rizika. Delež tuje pozavarovalne premije beleži kontinuirano rast, predvsem na azijskih trgih, ki ostajajo njeni ciljni trgi in obetajo najvišje rasti. Cilji družbe za prihodnost so jasni - želijo dosegati nad 11% stopnjo donosa na kapital, izkoristiti potencial rasti zavarovalnih trgov, kjer so prisotni, obvladovati škodne količnike z učinkovitimi procesi reševanja škod ter stroškovne količnike z izkoriščanjem stroškovnih sinergij znotraj Skupine in delničarjem zagotavljati primerno stopnjo dividendnega donosa.

Prestop v Prvo kotacijo Ljubljanske borze je za družbo pomemben korak pri uresničitvi ciljev družbe. Zvonko Ivanušič, predsednik uprave Pozavarovalnice Sava, d.d., je ob tej priložnosti povedal: »Prestop v Prvo kotacijo Ljubljanske borze je za našo družbo dodatna zaveza k odličnosti, hkrati pa tudi priznanje za dosedanji trud. Pozavarovalnica Sava je strateško naravnana k rasti in razvoju, kar terja nadaljnje vlaganje. Družba želi omogočiti deležnikom resnično in pošteno oceno poslovanja družbe ter posledično resnično in pošteno oceno vrednosti delnice ter zainteresirati čim več dolgoročnih domačih in tujih investitorjev za delnico POSR. S transparentnim poslovanjem in obveščanjem javnosti želimo ustvariti klimo zaupanja in lojalnosti.«

Predsednik uprave Ljubljanske borze Andrej Šketa je ob tem, za kapitalski trg pomembnem dogodku, poudaril: »Aktivnosti, ki jih je Pozavarovalnica Sava že do sedaj izvajala na trgu, so bila nadpovprečne ter visoko nad nivojem osnovnih predpisanih zakonskih obveznosti. To kaže, da cilj Pozavarovalnice Sava nikoli ni bil le pasivna uvrščenost na organizirani trg temveč predvsem zadovoljstvo in zaupanje delničarjev, vlagateljev ter tudi poslovnih partnerjev. Veseli nas, da se bo Prva kotacija povečala za družbo, ki se jasno in odgovorno zaveda pomena nadstandardnega obveščanja, urejenega korporativnega upravljanja in rednega komuniciranja z vlagatelji, kar je predpogoj  za zadovoljstvo delničarjev oziroma privlačnost za nove domače in mednarodne vlagatelje."

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 30.03.2012
Pripeti dokumenti:  Podelitev listine