Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-392/12

AERODROM LJUBLJANA, d. d., Brnik-aerodrom

28. redna seja nadzornega sveta

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter veljavne zakonodaje Aerodrom Ljubljana, d. d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom, objavlja poročilo s seje nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 28. redni seji dne 11. 4. 2012 potrdil revidirano letno poročilo za leto 2011. Oblikoval je poročilo o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2011 in sprejel Izjavo o skladnosti s kodeksom.

Na seji je bilo obravnavano tudi skupščinsko gradivo za 16. sejo skupščine, ki bo predvidoma v drugi polovici junija.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na spletni strani družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., www.lju-airport.si, najmanj pet let, od današnjega dne dalje.

Uprava družbe
Datum: 13.04.2012