Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-80/12

ISTRABENZ, d.d., Koper

Sklic 19. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.

Na podlagi 9.2. točke statuta družbe ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 17. 4. 2012 uprava sklicuje

19. redno sejo skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,
ki bo v četrtek, 14. 6. 2012 ob 13. uri
v Kongresnem centru Portus v okviru hotelov LifeClass, na naslovu Obala 33, Portorož.
 

Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda in prilogami so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani holdinške družbe www.istrabenz.si. Sklic 19. seje skupščine bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 11. 5. 2012.

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletni strani družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.
Datum: 11.05.2012