Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-547/12

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Seja nadzornega sveta družbe Mlinotest d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe Mlinotest d.d. je na svoji 87. seji dne 15. 05. 2012 pregledal poslovanje celotnega leta 2011, sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila za leto 2011 in s tem potrdil letno poročilo družbe Mlinotest d.d. za leto 2011 in konsolidirano letno poročilo Skupine Mlinotest z vsebino, v kateri ju je sestavilo poslovodstvo družbe. Nadzorni svet se je tudi seznanil s poslovanjem družbe v prvih treh mesecih letošnjega leta ter sprejel oziroma potrdil predloge sklepov, ki bodo v sprejetje predlagani skupščini družbe.

 

Objava bo od 17 .05. 2012 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 16.05.2012