Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-714/12

NLB, d. d., Ljubljana

Paket ukrepov za izboljšanje kapitalske pozicije NLB presegel 500 mio evrov

NLB je uspešno zaključila aktivnosti za zagotavljanje ustrezne kapitalske ustreznosti banke, tako da kapitalski količniki dosegajo zahtevanih 9 % najkvalitetnejšega kapitala (Core Tier 1). S tem so izpolnjene zahteve Evropskega bančnega organa (EBA) in Banke Slovenije po krepitvi kapitalske strukture banke. Okrepljena kapitalska struktura bo NLB omogočala dolgoročno stabilnost pri njenem prihodnjem poslovanju.

Zaključene aktivnosti so obsegale niz kompleksnih, soodvisnih in usklajenih aktivnosti, ki so zahtevale intenzivno sodelovanje države, kot največjega lastnika, ter banke same. Aktivnosti so zajemale izdajo novega hibridnega posojila, dokapitalizacijo  in restrukturiranje obstoječih podrejenih instrumentov banke. H kapitalski krepitvi so prispevale:

  • RS z vplačilom novega hibridnega posojila v višini 320 mio evrov, ki se upošteva v izračun količnika najkvalitetnejšega kapitala Core Tier 1;
  • KAD in SOD z vplačilom novo izdanih delnic v višini 61 mio evrov;
  • NLB z realizacijo dobičkov iz odkupa obstoječih podrejenih instrumentov in z izvedbo internih ukrepov za sproščanje porabe kapitala.

S skupnim povečanjem kapitalske pozicije NLB za dobrih 500 mio evrov je NLB uspešno izpolnila zahteve Banke Slovenije in EBA  po okrepitvi kapitalske strukture,  hkrati pa je lastnikom banke na voljo dodaten čas za dosego dogovora o dolgoročni rešitvi vprašanja prihodnjega lastništva banke. 

Obvestilo bo od 3. julija 2012 do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe www.nlb.si.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 03.07.2012