Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-765/12

SAVA RE d. d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala odvisne družbe Sava životno osiguranje a.d.o., Beograd

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: 

V skladu s 106. in 386. členom ZTFI (Ur. l. RS, št. 67/2007), na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij, Pozavarovalnica Sava, d.d. sporoča, da je srbska Agencija za poslovne registre, v Beogradu, 5. 7. 2012  v register vpisala povečanje osnovnega kapitala odvisne življenjske zavarovalnice Sava životno osiguranje a.d.o., Beograd na 296.858.971,87 RSD. 

V postopku dokapitalizacije družbe Sava životno osiguranje a.d.o., Beograd, ki je v 99,9-odstotni lasti Pozavarovalnice Sava, d.d.,  je bilo vpisanih 95.210 novih delnic oziroma vplačanih 52.402.631,90 RSD. 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 13.7.2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 13.07.2012