Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-777/12

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana objavlja pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta družbe Delo Prodaja, d.d., z dne 17.7.2012.

Nadzorni svet je potrdil gradivo za 21. skupščino delničarjev družbe Delo Prodaja, d.d., ki bo dne 20.8.2012.

To sporočilo bo od 20.7.2012 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe (www.delo-prodaja.si) za obdobje najmanj petih let.

 

Uprava družbe

 

Datum: 20.07.2012