Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-780/12

SAVA, d.d., Kranj

Dodatno zavarovanje obveznic z oznako SA02

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, ter veljavne zakonodaje Sava, d.d., objavlja naslednje obvestilo:

Obveščamo vas, da je družba Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., na podlagi Pogodbe o prenosu delnic v zavarovanje z dne 28.4.2010 (v nadaljevanju: »Pogodba«) in na podlagi cenitve 6,5-odstotnega lastniškega deleža v družbi Gorenjska banka, d.d., Kranj, z oznako GBKR, dne 20.7.2012 zagotovila dodatno zavarovanje obveznic z oznako SA02. Skladno s Pogodbo je družba Sava, d.d., na račun fiduciarja prenesla v zavarovanje dodatnih 3.993 delnic z oznako GBKR.

Skupno število delnic prenesenih v zavarovanje na dan 20.7.2012 za obveznico z oznako SA02 znaša tako 27.917 delnic družbe Gorenjska banka, d.d., Kranj z oznako GBKR.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe www.sava.si in sicer od dneva objave, to je od 23.7.2012 dalje za obdobje najmanj 5 let

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje
Datum: 23.07.2012