Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-798/12

TEKSTINA, d.d. AJDOVŠČINA, Ajdovščina

Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Tekstina d.d. Ajdovščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Tekstina d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Tekstina d.d. Ajdovščina je na 81 seji NS, dne 23.07.2012 sprejel naslednje sklepe:

Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta skupščini za leto 2011.
Nadzorni svet soglaša z vsebino sklica redne letne skupščine družbe.
Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju družbe v obdobju 1-5/2012, ki je bilo podano na seji.


To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si od dne 27.07.2012 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 27.07.2012