Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-245/12

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Nasprotni predlog sklepov skupščine

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo delničarjem.

V zvezi z 21. redno sejo skupščine Delo Prodaja, d.d., ki bo 20.8.2012 ob 11.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, je družba dne 24.7.2012 prejela nasprotni predlog družbe PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper, ki je v svojem imenu in za račun delniškega podsklada PSP Krovnega sklada PSP MODRA LINIJA – delniški, podal nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda »Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu«.

Vsebina nasprotnega predloga je razvidna v priponki.

To sporočilo bo od dne 3.8.2012 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.delo-prodaja.si) za obdobje najmanj petih let.

Uprava

Datum: 03.08.2012
Pripeti dokumenti:  nasprotni predlog