Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-368/13

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

36. redna seja nadzornega sveta

Na podlagi 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/2007) uprava družbe Modra linija holding, d.d. razkriva nadzorovano informacijo:

36. redna seja nadzornega sveta.

Nadzorni svet Modre linije holding, d.d., se je sestal na 36. redni seji, dne 10.4.2013.

Potrdil je zapisnik predhodne seje in pregledal izvajanje sprejetih sklepov;

  • Seznanil se je s poslovnim poročilom družbe za leto 2012;
  • Sprejel je informacijo o poslovanju v prvih treh mesecih letošnjega leta;
  • Sprejel je informacijo o aktivnostih uprave pri  pomembnih naložbah;
  • Potrdil je letni plan družbe ua leto 2013;
  • Seznanil se je s potekom mandata članov nadzornega sveta;

 

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 11.04.2013