Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-47/13

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Družba MODRA LINIJA HOLDING d.d. objavlja revidirano letno poročilo družbe in skupine za leto 2012

Letno poročilo vsebuje revizorjevo poročilo.

Nadzorni svet letnega poročila še ni obravnaval, seja je predvidena v maju 2013.

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 25.04.2013