Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-565/13

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

37. redna seja nadzornega sveta in sprejetje letnega poročila

Na podlagi 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/2007) uprava družbe Modra linija holding, d.d. razkriva nadzorovano informacijo:

37. redna seja nadzornega sveta.

Nadzorni svet Modre linije holding, d.d., se je sestal na 37. redni seji, dne 23.5.2013.


-  Potrdil je zapisnik predhodne seje in pregledal izvajanje sprejetih sklepov;

-  Obravnaval in sprejel poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe, preveritvi letnega poročila, predloga uporabe bilančnega dobička ter sprejem stališča do revizijskega poročila za družbo in skupino za leto 2012;

-  Obravnaval gradivo za 11. skupščino družbe in določitil predlog revizorja za leto 2013 ter predlagal imenovanje članov nadzornega sveta;

Sprejetje revidiranega letnega poročila družbe in skupine za leto 2012

Na podlagi 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/2007) objavljamo, da je nadzorni svet družbe, ki je pristojen za sprejem revidiranega letnega poročila družbe Modra linija holding, d.d. in skupine Modra linija holding za leto 2012, le tega sprejel na svoji 37. seji dne 23.5.2013 z vsebino, v kateri ga je sestavilo poslovodstvo družbe in je bilo objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze http://seonet.ljse.si/?doc_id=51356.

 

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Uprava družbe
Datum: 24.05.2013