Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-117/13

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Objava sklica skupščine

 Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe MODRA LINIJA HOLDING, D.D.

Sklicuje

11. redno skupščino družbe MODRA LINIJA HOLDING, D.D.,
 


ki bo 4.7.2013 ob 13. uri v prostorih družbe MODRA LINIJA HOLDING, D.D., na Pristaniški ulici 12,. 6000 Koper.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine, Utemeljitev predlogov za skupščino, Pojasnila za delničarje, Prijavnica, Pooblastilo za skupščino, Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora, Letno poročilo 2012, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, Gradivo za skupščino.


Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES-a. Vsi dokumenti bodo objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si od 24.05. 2013 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 24.05.2013