Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-131/13

ABANKA VIPA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja:

sklepe 27. redne skupščine delničarjev Abanke Vipe d.d., ki je bila v sredo, 29.5.2013 ob 13. uri v Grand Hotelu Union, Miklošičeva ulica 1, Ljubljana.

Nadzorni svet se je okrepil z novimi člani:  Aleš Aberšek, Vladimir Mišo Čeplak,   Aljoša Uršič in  Snežano Šušteršič, ki mandat nastopijo 30.5.2013

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani Abanke Vipe d.d. od 30.5.2013 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Abanke vipe d.d.
Datum: 30.05.2013
Pripeti dokumenti:  Sprejeti sklepi skupščine